linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc

Kính chào Quý Khách hàng, Quý Đối tác,

Công ty chúng tôi sẽ tiến hành thay đổi và nâng cấp website nhằm phục vụ tốt hơn việc tìm kiếm thông tin của quý khách hàng, tạo sự thuận lợi và thoải mái trong sử dụng và nâng cao tính chuyên nghiệp của website. Chúng tôi rất tiếc về sự bất tiện này.

Dear Customers, Partners,

Our company is in progress of renovating our website to better serve the search of information for customers, partners and investors with ease. We are very sorry for this inconvenience. The new version is coming.

Phân phối chính thức (Official agent):

Nhabetech cung cấp ba nhóm sản phẩm chính:

  1. Thiết bị ngành may, bao gồm: máy may, máy chuyên dùng các loại, các thiết bị và hệ thống tự động hóa trong sản xuất,...
  2. Các dịch vụ CNTT & Marketing trực tuyến: Google Adword, SEO, webhosting, email hosting,...
  3. Xây dựng và cung cấp phần mềm quản lý ngành may theo yêu cầu.

Nhabetech is the supplier for three main product groups:

  1. Garment equipments: sewing machines, specialised machines, automatic equipments and systems for garment industry,...
  2. IT service & online marketing: Google Adword, SEO, web hosting, email hosting,...
  3. Software solutions for garment industry
Sản phẩm tiêu biểu
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mảng thiết bị ngành may

Người liên hệ: Ông Nguyễn Tấn Lực

Chức vụ: Trợ Lý Giám Đốc

Email: lucnt@nhabetech.com.vn

Tel: (08) 38724424 (Ext:28)

H/P: 0903 922 228


Người liên hệ: Ông Châu Thế Vinh

Chức vụ: Trưởng Phòng Kinh Doanh

Email: vinhct@nhabetech.com.vn

Tel: (08) 38724424 (Ext:18)

H/P: 097 242 5858


Mảng lập trình phần mềm ngành may

Người liên hệ: Ông Nguyễn Trung Hiếu

Chức vụ: Phó Giám Đốc

Email: hieunt@nhabetech.com.vn

Tel: (08) 38724424 (Ext:14)

H/P: 0903 643 825


CONTACT US

Garment equipments

Contact person: Mr.Nguyen Tan Lưc (Luck)

Position: Executive Assistant to CEO

Email: lucnt@nhabetech.com.vn

Tel: +84 8 38724424 (Ext:28)

H/P: +84 903 222 228


Contact person: Mr. Chau The Vinh (Kevin Chu)

Position: Sales Manager

Email: vinhct@nhabetech.com.vn

Tel: +84 8 38724424 (Ext:18)

H/P: +84 97 242 5858


Software solutions for garment industry

Contact person: Mr. Nguyen Trung Hieu

Position: Deputy Director

Email: hieunt@nhabetech.com.vn

Tel: +84 8 38724424 (Ext:14)

H/P: +84 903 643 825


linh tay tower

chung cu linh tay tower thu duc